OM MIG

HEJ, JAG ÄR ROSANNA


I min bakgrund som dansare har jag arbetat med kroppen som främsta verktyg. Förmågan att anpassa mig efter de krav jag ställt på min kropp är det som intresserat mig samt att få följa kroppens impulser och bryta ner rörelser för att fördjupa förståelsen, känslan och tilliten till och i kroppen.


Jag startade mitt företag 2017 i namnet roini som syftar till att skapa ro in i kropp och sinne. Jag arbetar med tankens kraft och kroppens intutuion som grundstenar i både träning, massage liksom i min roll som doula. Vår förmåga att vara i vår kropp anser jag är avgörande för hur vi utför en övning eller hur vi upplever vår förlossning. Ibland måste tanken att röra sig komma före själva rörelsen, och ibland måste vi kapitulera för att lyssna på kroppens intuitiva rörelse och kraft.


De senaste åren har jag arbetat nästan uteslutande med kvinnohälsa med fokus på graviditet, förlossning och återträning postpartum. Min fascination för kroppen och dess potential och mystik har drivit mig och att arbeta med kroppen ur ett holistiskt perspektiv.


Jag bor i Täby med min partner och två barn där jag också arbetar på studion Balance4You i Täby med träning & behandling för kropp och sinne. Jag inriktade mig på kvinnohälsa i graviditet, förlossning och postpartum när jag fick mitt första barn och har fortsatt lära och utveckla min proffesion inom området sen dess för att kunna stötta, styrka och hjälpa andra kvinnor i sina behov och mål. 

I nära samarbete med

Rosannas utbildning

DOULA

Doulautbildning, Trygg Förlossning, Odis

Akupressur för birthworkers & NADA öronakupressur

Aktiv Baby och rebozo-instruktör

Workshops & föreläsningar inom gravidtet, förlossning & kvinnohälsa

Oxytocinutbildning med Kerstin Uvnäs Moberg:

"Kvinnors hälsa och fysiologi har varit Kerstin Uvnäs Mobergs specialområde i över 30 år. Hon är en pionjär inom forskning om oxytocin, välbefinnandets hormon, och var en av de första att lyfta fram dess psykologiska och fysiologiska effekter under graviditet, amning och menopaus.


Genom att hålla utbildningsdagar om oxytocin vill Kerstin nu sprida den enorma kunskap om oxytocinets läkande effekter som hon besitter och har ägnat hela sitt liv åt. Kerstins vision är att genom fördjupad kunskap om oxytocin förbättra kvinnors hälsa under olika livsskeden.


Under utbildningen får du bland annat en fördjupad förståelse för oxytocinets roll som ett läkande system, såväl fysiologiskt som psykologiskt. Hur och var oxytocin bildas beskrivs i detalj liksom oxytocinets mångfacetterade effekter. Oxytocinets roll vid olika typer av relationer liksom vid graviditet, födande, hud-mot-hud-kontakt och amning beskrivs. Du kan använda denna kunskap inom en mängd områden såsom massage, barnmorskeri, sjukvård, läkekonst, alternativmedicin, yoga, förlossningsstöd med mera. Utbildningen passar alla som vill förstå och bidra till hälsa och välmående."


Träning

60 hp Personlig Tränare, Högskolan i Gävle

Cert. MammaMagetränare

STOTT Pilates -All levels: Matwork, Reformer, Chair, Cadillac, Barrels, Special Injuries & Populations.

SOMA MOVE instruktör

Bachelor, Dance and Performance, Dans- och Cirkushögskolan

Balettakademien Stockholm

Iwanson International School of Contemporary Dance

Dance New Amsterdam/Steps on Broadway, New York

Kurser & Workshops

Massage

Friskvårds Massage - Behandlande och avslappningsmassage

Gravidmassage - Behandlande och avslappningsmassage

Triggerpunkter, kroppsakupressur, öronakupressur

Samarbeten: