DOULA

ROSANNA

MIN ROLL SOM DOULA

Jag vill att kvinnor ska få möjlighet att föda på sina villkor och i sin fulla kraft. 

Det kräver tillit, förberedelse och ett solitt stöd för att tryggt ge sig hän och äga sin förlossning.

Som doula bistår jag med information, verktyg och stöd före, under och efter förlossning. 

Det innebär att jag är en kontinuerlig del av den födandes förlossningsteam under graviditet, förlossning och postpartum. Det hjälper ofta till att ankra och skydda förlossningsupplevelsen och bidrar till en lugnare väg in i föräldraskapet. I våra församtal med den födande och ev. partner så kommer vi fram till hur min roll som doula ska se ut. Det kan vara allt från att guida under förlossningen med andning, ord, massage och tryck till att ta ett steg tillbaka när behovet finns, t.ex om den födande vill vara ifred eller ett par önskar egen tid. Jag lägger mycket fokus på att ge verktyg och förslag till partner så att hen kan ge sitt bästa möjliga stöd åt den födande. Partner ska också bli förälder och jag finns där för samtal, information och som stöd innan, under och efter bebis födelse. 


Jag arbetar bland annat med FUR:s verktyg, Dykmetoden, affirmationer, massage, akupressur, B.R.A.I.N för informativa val och Aktiv Baby. Dessutom hjälper jag till att bära och förstå den känslomässiga resan en födelse innebär. Allt för att skapa en så god anknytning till barnet som möjligt och välmående i stort. Jag har som doula privilegiet att arbeta med födandets kraft, kroppens intuition och själens behov som komplement till den medicinska förlossningsvård som den födande väljer att ta emot. 

 

Vi kan aldrig kontrollera utfallet av en förlossning men vi kan förbereda oss och förskansa oss de bästa förutsättningarna för att göra medvetna val oavsett situation. Det är skillnaden mellan att upplevelsen var något som hände föräldern/föräldrarna eller något de var delaktiga i. Oavsett vaginal- eller kejsarfödsel, farmalogisk eller naturlig smärtlindring, på sjukhus eller i hemmet så är mitt mål att den födande ska känna sig trygg, sedd, hörd och hållen. Hon ska ha tillgång till det stöd och den tillit just hon behöver under sin unika förlossning.

 

Jag hoppas på att få vara just Din/er doula och få dela allt det här med Dig/er. 

I ett doulapaket ingår


 • Två förlossningsförberedande församtal/profylaxkurser á 3-4 timmar
 • Kontaktstöd igenom graviditet, förlossning, postpartum
 • Jour 24/7 fr.o.m 1 vecka innan beräknat datum tills att bebis är född
 • Backup-doula
 • Stöd under hela förlossningen
 • Ett eftersamtal 


Upplägget kan anpassas efter era behov!

VARFÖR DOULA?

INFORMATION & SAMTYCKE

Doulan kan dela evidens- och erfarenhetsbaserad information, hjälper dig formulera och framföra dina önskemål och val utan en egen agenda. Doulan kan underlätta kommunikationen med vårdpersonal samt strävar tillsammans med er att nå era mål och stärka er upplevelse.  

MED EN DOULA MINSKAR

Antalet kejsarsnitt, förslossningens längd, behovet av medicinsk smärtlindring, önskemål om ryggbedövning och studier visar också på att föräldrar som haft stöd av doula varit mer delaktiga i sin förlossning och är mer tillfreds med sin upplevelse. 

KONTINUERLIGT STÖD

En doula erbjuder kontinuerligt stöd genom graviditet, förlossning och postpartum, något vården oftast inte kan. Under förlossning finns doulan vid din sida och kompletterar vårdpersonalen med sin konstanta närvaro i rummet och erbjuder omvårdnad i form av icke medicinskt ansvarigt stöd.

HUR DOULAN STÖTTAR

Doulan kan stötta med massage, avslappningstekniker, ord som uppmuntrar och bekräftar och kan föreslå olika förlossningsställningar. Doulan stöttar och guidar den födande likaväl som eventuell partner eller stödperson och är tränad i att vara lyhörd för alla i sammanhanget.

Hur går det till?

1

Ta kontakt via kontaktformuläret nedan eller maila doula@roini.se2

Vi träffas på café, hemma hos er, digitalt eller på studion Balance4you i Täby för ett första kostnadsfritt möte. 3

Ni går hem och funderar på om det kändes bra och om ni vill gå vidare.

Känns det bra skriver vi avtal och bokar in det första församtalet!4

Grattis!

Du har nu ökat dina förutsättningar för en positiv förlossningsupplevelse.

Du har en doula som stöttar dig praktiskt & mentalt igenom graviditeten, förlossning och postpartum.

DOULAPAKETET

FÖRSAMTAL

Under de två förlossningsförberedande träffarna får ni ett kompendium och vi går bland annat igenom:

 • Era tankar och förväntningar kring förlossningen

 • Eventuella specifika önskemål, rädslor mm. 
 • Födandets fysiologi
 • Sjukhusets rutiner
 • Aktiv Baby

 • Förlossningsställningar

 • Golden hour & de 9 stegen

 • Amning

 • Föda Utan Rädslas fyra verktyg/Dykmetoden

 • Naturlig smärtlindring

 • Förlossningsbrev

JOUR & KONTAKT

Ni är välkomna med alla sorters frågor och funderingar under hela graviditeten och postpartum. Doulan finns ett samtal bort eller i den privata chatgruppen. Jouren för doula & backup-doula startar 1 vecka före beräknat förlossningsdatum och varar 24/7 tills att bebis är född. 

FÖRLOSSNING

Ni ringer när ni känner att något är på gång och vi håller kontakt tills ni känner behov av doulans fysiska närvaro. Doulan har en inställelsetid på tre timmar och möter upp er i hemmet eller på sjukhus. Desto tidigare och tydligare kontakt ni håller med er Doula desto bättre framförhållning och kortare inställelsetid är möjlig. 

Doulan stöttar både den födande och partner/stödperson med sin kunskap, mentala och fysiska närvaro. Doulan kan också i mån av tid fota, filma och skriva anteckningar för att kunna minnas födseln. 

Skulle förlossningen bli långdragen kan doulan behöva bytas av med backup-doula. 

EFTERSAMTAL

Vi ses en tid efter förlossningen där ni får chans att prata igenom hela förloppet, något som brukar kännas värdefullt och bekräftande! Ni kan också få stöd i amning, rutiner, bebis signaler eller annat ni har på hjärtat. Det går också att få råd om återträning eller hur en kan söka vård vid psykisk ohälsa, något som är relativt vanligt och viktigt att ta på allvar.

Vanligtvis sker eftersamtalet någonstans mellan ett par dagar uppemot ett par 3 veckor efter födsel, allt beroende på när ni är redo. 


Investering

18.500kr inkl. moms är kostnaden för Doulapaketet.

- Du kan använda ditt friskvårdsbidrag för de Förlossningsförberedande samtalen (profylaxkurs). 

- Milersättning och parkeringsavgifter samt kostnad för backup-doula är inkluderade. 

- Doulauppdrag tas i Stockholm län

- Betalning sker enligt avtal eller överenskommen avbetalning.

Vid köp av Doulapaket får du också:

20% rabatt på att hyra förlossningspool 

10% rabatt på alla behandlingar

DOULAKONTAKT

Boka eller ställ dina frågor här!

 
 
 
 
 
 

När du kommer hem från BB kan det nya livet vara allt annat än självklart. Känslorna kan vara många och det är inte så konstigt! Du har just fött ett barn med den fysiska och mentala ansträngningen det innebär. Samtidigt har du också fått en ny roll som förälder till denna nya lilla individ som du ska lära känna. 


Som Postpartum-doula erbjuder jag:

 • Coaching och stöd - att bearbeta förlossningen och hantera känslor och frågor som kommer upp. Som doula och coach finns jag här för att lyssna, bekräfta och vägleda emotionellt men även i praktiska frågor kan jag guida vidare till proffesioner som ger vård. 
 • Amningstöd och amningsteknik - genom att tolka bebis signaler, se över bebis grepp och positionering samt ge feedback, stöd och vid behov/önskemål ge massage & öronakupressur som främjar amningen. 
 • Hitta in i rutiner som gynnar amning och underlättar vardagen - här bidrar jag med individuella förslag om hur partner kan avlasta och bli delaktig, praktisk kunskap om kroppens hormoner och förutsättningar och bebis behov. 
 • Främja anknytning genom bl. a. lära ut hur bärdon som trikåsjal används. 


Pris:

950kr/timmen - i hemmet (inom Stockholms län, minimum 2 timmar/tillfälle)


800kr/timmen - i behandlingsrum Balance4You, Enhagsslingan 4C Täby, eller telefon/videosamtal. Vid bokning av fler timmar 700-750kr/timmen. 


POSTPARTUM DOULA